پزشکان عضو سامانه ندا

Team

محمد صفریان

متخصص تغذيه
Team

محمد رضا فیاضی بردبار

متخصص اعصاب و روان - روانپزشك
Team

مهدی بنی اسدی

متخصص اعصاب و روان
Team

معصومه جاودان مهر

متخصص زنان و زایمان ونازایی
Team

مجتبی کاهانی

متخصص مغز و اعصاب
Team

علی طلائی

متخصص اعصاب و روان - روانپزشك
Team

احمد شاه فرهت

فوق تخصص نوزادان
Team

آنوش آذرفر

فوق تخصص کلیه ومجاری ادرار کودکان
Team

علی رضا اسدی

فوق تخصص نوزادان