پزشکان عضو سامانه ندا

Team

محمد رضا فیاضی بردبار

متخصص اعصاب و روان - روانپزشك
Team

آنوش آذرفر

فوق تخصص کلیه ومجاری ادرار کودکان
Team

معصومه جاودان مهر

متخصص زنان و زایمان ونازایی
Team

مجتبی کاهانی

متخصص مغز و اعصاب
Team

زهرا کیافر

روانشناس بالینی