درگاه نوبت دهی دکتر محمد رضا فیاضی بردبار

تاریخ های قابل نوبت دهی در 1 روز آینده

قابل رزرو نوبت ها به پایان رسیده

چهارشنبه

1396/10/27

نوبت گرفته شده فقط مربوط به شماره پرونده ثبت شده و یا فرد معرفی شده توسط همکاران می باشد.

نوبت دهی صرفا اینترنتی است و روزهای زوج از ساعت 9 صبح آغاز می شود.

نوبت دهی حضوری به هیچ عنوان انجام نمی شود.


فرآیند نوبت دهی از ساعت 09:00 آغاز میگردد.