درگاه نوبت دهی دکتر محمد رضا فیاضی بردبار

تاریخ های قابل نوبت دهی در 1 روز آینده

قابل رزرو نوبت ها به پایان رسیده

شنبه

1396/04/03

نوبت گرفته شده فقط مربوط به شماره پرونده ثبت شده و یا فرد معرفی شده توسط همکاران می باشد.

با توجه به زمان تخصیص داده شده، در صورت عدم حضور امکان استرداد وجه نمی باشد.

نوبت دهی صرفا اینترنتی است و روزهای زوج از ساعت 9 صبح آغاز می شود.

تاخیر در حضور موجب حذف نوبت خواهد شد.

نوبت دهی حضوری به هیچ عنوان انجام نمی شود.

فرآیند نوبت دهی از ساعت 09:00 آغاز میگردد.