درگاه نوبت دهی دکتر محمد رضا فیاضی بردبار

تاریخ های قابل نوبت دهی در 1 روز آینده

قابل رزرو نوبت ها به پایان رسیده

دوشنبه

1396/08/01

نوبت گرفته شده فقط مربوط به شماره پرونده ثبت شده و یا فرد معرفی شده توسط همکاران می باشد.

نوبت دهی صرفا اینترنتی است و روزهای زوج از ساعت 9 صبح آغاز می شود.

نوبت دهی حضوری به هیچ عنوان انجام نمی شود.


کارگاه آموزشی تفاوت های روانشناختی زن و مرد
دکتر محمد رضا فیاضی بردبار
پنجشنبه 11 آبان 1396 ساعت 17 تا 18:30
برای ثبت نام به انتهای صفحه اصلی سایت مطب و یا به لینک زیر مراجعه نمایید
http://www.drfayyazi.ir/workshop/N2dLN2ZxOGplQ3d4bktER1Bmbi8wUT09


کارگاه آموزشی شیوه های حل اختلاف و تعارض درخانواده (ویژه زوجین)
مدرس:سید محمد حبیبی کارشناس ارشد روان شناس بالینی
چهارشنبه ها از 17 آبان تا 27 دی 1396 ساعت 15:30 تا 17:30
مدت دوره 10 جلسه
برای ثبت نام به انتهای صفحه اصلی سایت مطب و یا به لینک زیر مراجعه نمایید
http://drfayyazi.ir/workshop/a3hmc0ZuNE1iaWNIM25wMXZYcGM0QT09

متاسفانه تمامی نوبت ها تا 1 روز آینده رزرو شده اند.