درگاه نوبت دهی اینترنتی دکتر علی طلائی


تاریخ های قابل نوبت دهی در 1 روز آینده

قابل رزرو نوبت ها به پایان رسیده

چهارشنبه

1397/07/04

نوبت دهی راس ساعت 9 صبح هر روز آغاز و فقط جهت همان روز داده می شود .

متاسفانه تمامی نوبت ها تا 1 روز آینده رزرو شده اند.