درگاه نوبت دهی اینترنتی دکتر علی طلائی


تاریخ های قابل نوبت دهی در 1 روز آینده

قابل رزرو نوبت ها به پایان رسیده

یکشنبه

1399/03/11

نوبت دهی اینترنتی راس ساعت 10:10:00 صبح آغاز خواهد شد و نوبت برای همان روز داده خواهد شد

پس از ساعت 22:00:00 پذیرش بیمار به هیچ عنوان انجام نخواهد شد

متاسفانه تمامی نوبت ها تا 1 روز آینده رزرو شده اند.