پزشکان عضو سامانه ندا

Team

احمد شاه فرهت

فوق تخصص نوزادان
Team

محمد صفریان

متخصص تغذيه
Team

محمد رضا فیاضی بردبار

متخصص اعصاب و روان - روانپزشك
Team

مهدی بنی اسدی

متخصص اعصاب و روان