درگاه نوبت دهی دکتر محمد رضا فیاضی بردبار

تاریخ های قابل نوبت دهی در 1 روز آینده

قابل رزرو نوبت ها به پایان رسیده

دوشنبه

1398/04/31

نوبت رزرو شده مربوط به شماره پرونده مربوطه است. اگر با شماره پرونده دیگران نوبت اخذ شود، از پذیرش بیمار معذوریم
نوبت دهی حضوری به هیچ عنوان انجام نمی شود.سامانه ویزیت غیرحضوری فعال شد. این سامانه هر 7 روز هفته قابل ثبت نام است. برای نوبت گیری به صفحه اصلی سایت مراجعه نمایید.

فرآیند نوبت دهی از ساعت 09:00 آغاز میگردد.