درگاه نوبت دهی دکتر محمد رضا فیاضی بردبار

تاریخ های قابل نوبت دهی در 7 روز آینده

قابل رزرو نوبت ها به پایان رسیده

دوشنبه

1399/03/12

شنبه

1399/03/17

مراجعین محترم
نوبتهای ویزیت تا یک هفته بعد قابل رزرو هستند، لذا به روز و ساعت نوبت خود توجه کنید.

نوبت رزرو شده مربوط به شماره پرونده مربوطه است. اگر با شماره پرونده دیگران نوبت اخذ شود، از پذیرش بیمار معذوریم

در صورتی که حضور در مطب دشوار است می توانید حتی در ایام تعطیل از سامانه ویزیت غیرحضوری (واقع در صفحه اصلی سایت) استفاده نمایید

دریافت نوبت

لطفا نوع نوبت خود را انتخاب کنید:

مراجع قبلی هستم و در مطب پرونده دارم.
مراجع جدید هستم و دارای معرفی نامه از پزشک می باشم.