درگاه نوبت دهی دکتر محمد رضا فیاضی بردبار

تاریخ های قابل نوبت دهی در 1 روز آینده

قابل رزرو نوبت ها به پایان رسیده

چهارشنبه

1399/07/02

نوبت دهی برای حضور در مطب صرفا اینترنتی و از طریق همین صفحه است. لذا حضوری به هیچ عنوان نوبت دهی انجام نمی شود.

نوبت دهی روزهای زوج راس ساعت 9 شروع می شود و هر ده دقیقه نوبتهای خالی مجددا نمایش داده می شود.

نوبت رزرو شده مربوط به شماره پرونده مربوطه است. اگر با شماره پرونده دیگران و یا ثبت اعداد فانتزی مانند صفر، 1، 111 و امثالهم نوبت اخذ شود، از پذیرش بیمار معذوریم
ساعت درج شده در برگه نوبت، حدود حضور مراجعین می باشد و با توجه به زمانبر بودن ویزیتهای روانپزشکی امکان تاخیر وجود دارد.


فرآیند نوبت دهی از ساعت 09:00 آغاز میگردد.